Ljud och vibration

Vi är riksmätplats för storheterna ljud och vibration och ett nationellt erkänt laboratorium som erbjuder kalibrering av mätutrustning för ljud och vibration. I många fall är utrustningen specificerad mot en instrumentstandard som vi då verifierar mot.

Ljud

Vi kalibrerar de flesta instrument som har med ljudmätningar att göra. Normalt kalibreringsintervall är 2 år för mätinstrument och 1 år för kalibratorer. Mjukvarubaserade insamlingssystem kan kalibreras som ett komplett system eller hård- och mjukvaran var för sig.

Vibration

Vårt kalibreringslaboratorium har en unik bredd, där vi kan kalibrera vibrationsmätutrustning ner till under 1 Hz, upp till 50000 m/s^2 samt både med stationära signaler och stöt. Vi kalibrerar även dynamiska kraftgivare, impedansgivare och modalhammare. 

 

Vilka instrument kan kalibreras? 

Utöver de typer av instrument som länkas till i högra sidopanelen kalibrerar vi även:

  • Mikrofonförförstärkare
  • Mikrofonförsörjningsaggregat
  • Förstärkare
  • Filter
  • FFT-analysatorer
  • Bullerdosimetrar
  • Brusgeneratorer
  • Remspänningsmätare
  • Retardationsmätare

Kalibrering av ljudkalibrator

RISE kalibrerar alla typer av ljudkalibratorer.Läs mer...

Kalibrering av ljudnivåmätare

RISE verifierar de flesta typer av ljudnivåmätare och ljudanalysatorer mot sin standard.Läs mer...

Kalibrering av accelerometrar

RISE kalibrerar alla typer av accelerometrar.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.