Temperatur

Vi kalibrerar din temperaturmätare så du kan lita på dina mätresultat. Antingen du använder termoelement, Pt100-givare, pyrometer eller någon annan utrustning så kan vi erbjuda en kalibrering som är lämplig för din mätning.

Temperaturkalibreringar sker mot den internationella temperaturskalan ITS-90. Inom temperaturområdet -200 °C till 2600 °C har vi unika kalibreringsresurser för både lösa givare och kompletta mätsystem.

Referenstermometrar

Noggranna referenstermometrar kan vi kalibrera direkt i våra fixpunkter enligt ITS-90 med mätosäkerheter under en tusendels grad. Tillsamman med kalibreringsbevis får du också de tabeller och diagram du behöver för att vara säker på att du mäter rätt.

Jämförelsekalibreringar

För mer industrianpassade temperaturinstrument kan vi utföra jämförelsekalibreringar i bad och ugnar med en omfattning och en mätosäkerhet som passar för din mätapplikation.

Pyrometrar och värmekameror

Pyrometrar och värmekameror mäter IR strålningen från ett föremål och kan på så sätt visa temperaturen. Vi har en stor uppsättning svartkroppar för olika temperaturområden som gör att vi kan kalibrera ditt instrument på ett lämpligt sätt.

Temperatur - Fältkalibrering

Vår mobila kalibreringsutrustning gör att vi kan lösa ditt kalibreringsbehov på plats hos dig.Läs mer...

Kalibrering av pyrometrar

IR-pyrometrar, optiska pyrometrar, svartkroppsstrålare och bandlampor kan kalibreras genom mätningar i svartkroppsstrålare.Läs mer...

Jämförelsekalibrering

Vi har olika typer av termostaterade kalibreringsbad som täcker området -100 °C till 550 °C. Termoelement kalibreras också i elektriska rörugnar upp till 1200 °C. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

FixpunktskalibreringKalibrering av pyrometrarTemperatur - Fältkalibrering

Kontaktpersoner

Magnus Holmsten

Tel: 010-516 56 82

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.