Tid och frekvens

Vår verksamhet omfattar kalibrering av olika typer av tid- och frekvensinstrument med spårbarhet till nationella och internationella referenser.

Vi kalibrerar framförallt frekvens, tidintervall och tidpunkt, men har också resurser för att till exempel kalibrera periodtid och mäta frekvensstabilitet.

Kalibreringen utförs normalt på RISE, men kan även utföras på plats hos kund i vissa fall.

Kalibrering av tidtagarur

Alla som har någon form av tidtagarur kan då och då vara i behov av att kontrollera att uret mäter rätt. Läs mer...

Tidssynkronisering

Vi tillhandahåller flera tjänster för synkronisering av olika typer av klockor.Läs mer...

Kalibrering av tid och frekvens via GPS

För mer noggrannare tid- och frekvensnormaler erbjuder vi en on-site kalibrering som utnyttjar satellitsystemet GPS som mellanreferens. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.