Volym och flöde

Vi kan kalibrera dina mätare i vårt laboratorium eller på plats i sin ordinarie installation, valet av bästa metod styrs oftast av faktorer som applikation, mätosäkerhet, åtkomlighet och hur lång tid proccessen kan stoppas.

Oavsett om du arbetar med petroleum, kemikalier, vatten eller värme har vi resurser att hjälpa till. Våra testutrustningar kan hantera både stora och små flöden, olika temperaturer och olika vätskor.

Flöde

Kärnkraftverk, läkemedelsindustrier, oljeraffinaderier, laboratorier, kemi- och processindustrier, värme- och vattenverk har alla minst en sak gemensamt - de är beroende av flödesmätare.

Enda sättet att garantera små mätfel och tillfredställande funktion i en säkerhetsapplikation är att kalibrera mätutrustningen. Och helst då vid förhållanden som ligger så nära processapplikationen som möjligt.

Volym

När det gäller volymer kalibrerar vi allt från små laboratorie-pipetter upp till stora lagercisterner och bergrum. Vid omräkning från uppmätt nivå till volym är det lätt att glömma att faktiskt även tanken är en del av mätinstrumentet.

En cisternmätning ger ett bra underlag att mata in i  in nivåmätarens omräkningstabell, eller också kalibrerar vi tankvolymen direkt mot nivåmätarens utsignal. I princip arbetar vi med två metoder. Större, regelbundet formade cisterner mäts upp geometriskt, medan mindre och oregelbundet formade tankar mäts bäst genom fyllning med en känd volym.

Kalibrering av flödesmätare för vätska

Varje typ av flödesmätare kräver sin egen speciella kalibreringsmetod och utrustning.Läs mer...

Kalibrering av gasflöde

Vi utför ackrediterad kalibrering på de flesta luftflödesmätare (även gasur) i området 0,11 dm³/minut upp till 2,4 m³/s vid atmosfärstryck.Läs mer...

Kalibrering av volymnormaler, pipetter och tankar

Kalibrering av flödesmätare och volymmätare, volymnormaler, pipetter, tankar samt alla typer av termometrar, temperaturinstrument och -givare. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.