Kalibrering av accelerometrar

AccelerometrarRISE kalibrerar de flesta typer av vibrationsgivare. Givaren kan kalibreras separat eller tillsammans med tillhörande konditioneringsförstärkare.

Den vanligaste typen av vibrationsgivare är accelerometer, men även hastighetsgivare förekommer, speciellt inom områdena markvibrationer och maskinövervakning.

Vanligast är en sinuskalibrering mellan 20 och 8000 Hz alternativt mellan 8 och 3000 Hz.

Lågfrekvensgivare kan kalibreras ner till under 1 Hz.

Accelerometrar som används vid höga nivåer kan chockkalibreras upp till 50000 m/s².

Hastighetgivare kan exciteras horisontellt eller vertikalt.

Referensaccererometrar, det vill säga kalibreringsnormaler kalibreras med laserinterferometer.

Övriga typer av vibrationsgivare, t ex modalhammare, impedanshuvud, kraftgivare m m kalibreras också.

Vanliga defekter

Ojämn kontaktyta, orsakad av t ex grader i ytan eller skev monteringsadapter, kan kraftigt försämra högfrekvensegenskaperna.

Skadat givarelement kan orsaka en resonansfrekvens i mätområdet. Finns även risk för att tvärkänsligheten har ökat avsevärt.

Dålig kontakt i kabelanslutningar yttrar sig ofta i lågfrekvensområdet.

Laserinterferometer för accelerometerkalibrering

 

Relaterad information

Se även

Kalibrering - ljud och vibrationer

Kontaktpersoner

Jonas Pettersson

Tel: 010-516 50 96

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.