Kalibrering av artificiellt öra

En mätkedja för audiometerkalibrering kalibreras både elektriskt och akustisktDet finns flera typer av standardiserade artificiella öron. Det öra som i dag är vanligast vid kalibrering av audiometrar är specificerat i IEC 303, senare ersatt av IEC 60318-3, och kallas ofta för referenskopplare.

RISE kalibrerar mätutrustning för kalibrering av audiometrar, varje del för sig eller som kompletta mätkedjor. Om man använder ett 1/1-oktavbandsfilter är det viktigt att detta ingår i mätkedjan vid kalibreringen eftersom den audiometriska frekvensserien innehåller punkter i filterbandens ytterkanter.

Även andra typer av artificiella öron och kopplare kalibreras av RISE.
 

Relaterad information

Se även

Kalibrering - ljud och vibrationer

Kontaktpersoner

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.