Riksmätplats och kalibrering av ljud- och vibrationsmätutrustning

Kalibrering av ljudnivåmätareRISE Ljud och Vibration kalibrerar de flesta typer av ljud- och vibrationsmätutrustning. Vi är också riksmätplats för dessa storheter.

Mätningar av ljud och vibrationer används ofta i produktutveckling eller för att kontrollera efterlevnaden av kraven inom industrin såväl som i samhället. Vi är riksmätplats för storheterna ljud och vibration och ett nationellt erkänt laboratorium som erbjuder kalibrering av till exempel mätutrustning för ljud och vibration.

Vi erbjuder även utbildningar för att säkerställa lämpliga rutiner för mätning inom industrin, enligt nationella och internationella standarder.

 

Kalibreringar inom ljud 

Vi kalibrerar de flesta instrument som har med ljudmätningar att göra. Normalt kalibreringsintervall är 2 år för mätinstrument och 1 år för kalibratorer. Mjukvarubaserade insamlingssystem kan kalibreras som ett komplett system eller hård- och mjukvaran var för sig.

 

Kalibreringar inom vibration

Vårt kalibreringslaboratorium har en unik bredd, där vi kan kalibrera vibrationsmätutrustning ner till under 1 Hz, upp till 50000 m/s^2 samt både med stationära signaler och stöt. Vi kalibrerar även dynamiska kraftgivare, impedansgivare och modalhammare.

 

Vilka instrument kan kalibreras? 

De typer av instrument vi kalibrerar länkas till i sidopanelerna. Utöver dessa kalibrerar vi även:

 • Mikrofonförförstärkare
 • Mikrofonförsörjningsaggregat
 • Förstärkare
 • Filter
 • FFT-analysatorer
 • Bullerdosimetrar
 • Brusgeneratorer
 • Remspänningsmätare
 • Retardationsmätare

   

                                  _               Relaterade länkar:                                              _

  Ljud och vibration

  Ljud och Vibrationssektionen på RISE utför uppdrag till industri, myndigheter och forskningsorgan. Vi provar, utreder, beräknar, forskar, utbildar och hjälper till att lösa problem i samband med produktutveckling.Läs mer...

  Strategisk kalibrering

  Samordna alla dina kalibreringa till en enda leverantör. Detta bidrar till en överblick av de egna kalibreringsbehoven, kortare ledtider och lägre kostnader. Läs mer...
  RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

  SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
  Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.