Kalibrering av tid och frekvens

Vår kalibreringsverksamhet innefattar mätning på olika typer av tid och frekvensinstrument med spårbarhet till nationella och internationella referenser.Vi kalibrerar framförallt frekvens, tidintervall och tidpunkt, men har också resurser för att kalibrera t ex frekvensstabilitet, periodtid, stig- och falltid, pulsbredd och pulskvot hos olika typer av signaler. I tabellen nedan redogörs för ungefärlig mätosäkerhet vid mätning av frekvens, tidintervall och tidpunkt.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Kenneth Jaldehag

Tel: 010-516 54 08

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.