RISE:s behörighet som anmält organ och teknisk tjänst

 

1. Direktiv och förordningar där RISE är anmält organ

Produktområde

EG-direktiv/förordning

Kontaktperson

Byggprodukter CPR

(EU) 305/2011

Martin Tillander

Stefan Coric

Elektromagnetisk kompabilitet EMC 

2014/30/EU

Jonas Bremholt

Explosionsskyddad utrustning (ATEX)

2014/34/EU

Peter Bremer

Icke-automatiska vågar NAWI 2014/31/EU Bengt Gutfelt

Marin utrustning MED

2014/90/EU

Ingrid Malmberg

Maskiner MD
Logikenheter för skyddsfunktioner
2006/42/EG Jan Jacobson

Medicinteknisk utrustning MDD

93/42/EEG

Karin Andresen

Mätinstrument MID

2014/32/EU

Lennart Aronsson

- MI-001 Vattenmätare

Kerstin Mattiasson

- MI-003 Aktiva elenergimätare

Stefan Svensson

- MI-004 Värmemätare

Kerstin Mattiasson

Magnus Holmsten

- MI-005 Mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning, andra vätskor än vatten

Kerstin Mattiasson

Kent Lindström

- MI-006 Automatiska vågar

Bengt Gutfelt

- MI-007 Taxametrar

Ronny Lövstrand

- MI-008 Materialiserade mått, kap I Längdmått

Jan Elfström

Personlig skyddsutrustning PPE

(EU) 2016/425

Lennart Aronsson

- Hjälmar och fallskydd

Klas-Gustaf Andersson

- Skyddskläder (hög synbarhet)

Maria Nilsson-Tengelin

- Skyddsglasögon för innebandyspelare

Lars-Åke Henriksson

Radioutrustning

2014/53/EU

Jonas Bremholt

 

Direktiv enligt old approach

Mätflaskor 75/107/EEG Susanne Hansson

 

2. Direktiv där RISE inte är anmält organ men där vi kan tillhandahålla tjänster såsom provning, granskning av teknisk dokumentation, vägledning mm

Produktområde

Direktiv

Kontaktperson

Lågspänningsdirektivet (LVD)

2014/35/EU

Joakim Franzon

Leksakers säkerhet 2009/48/EG
Maskiner 2006/42/EG

- Maskinsäkerhet allmänt

Lars Andersson

Jan Jacobson

- Klämrisk mm

Lars Andersson

- Skyddsanordningar, maskinstyrningar

Jan Jacobson

- Säkerhetskomponenter, logik komponenter 

Jan Jacobson

- Elsäkerhet

Joakim Franzon

- Buller o vibrationer

Håkan Andersson

- Elektrisk strålning

Tomas Bodeklint

- Explosionsskydd

Peter Bremer

- Laser

Mikael Lindgren

 

3. Områden där RISE agerar som Teknisk Tjänst 

 

Produktområde

Direktiv

Kontaktperson

Motorfordon EMC

 

72/245/EEG

R 10

Krister Kilbrandt

Motorfordon komponenter

 

2007/46/EG Lennart Aronsson

 

Relaterad information

Se även

NANDODokumentet öppnas i ett nytt fönsterFordonsdirektivenDokumentet öppnas i ett nytt fönsterCertifierade produkter (vissa områden listas)Dokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Lennart Aronsson

Tel: 010-516 52 41

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

Håkan Andersson

Tel: 010-516 54 23

Jan Jacobson

Tel: 010-516 56 97

Joakim Franzon

Tel: 010-516 53 75

Jonas Bremholt

Tel: 010-516 54 38

Kent Lindström

Tel: 010-516 54 84

Kerstin Mattiasson

Tel: 010-516 53 80

Klas-Gustaf Andersson

Tel: 010-516 52 43

Krister Kilbrandt

Tel: 010-516 55 81

Lars Andersson

Tel: 010-516 52 29

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

Magnus Holmsten

Tel: 010-516 56 82

Maria Nilsson Tengelin

Tel: 010-516 54 51

Martin Tillander

Tel: 010-516 58 98

Mikael Lindgren

Tel: 010-516 57 13

Peter Bremer

Tel: 010-516 54 05

Ronny Lövstrand

Tel: 010-516 56 95

Stefan Coric

Tel: 010-516 63 11

Stefan Svensson

Tel: 010-516 54 15

Susanne Hansson

Tel: 010-516 51 52

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.