Cellplastmaterial

För cellplaster finns idag stor användning inom så skilda områden som byggnadsteknik, fordonsindustri, sport- och fritidsutrustning, möbeltillverkning samt som flytmaterial i båtar, flytvästar, livbojar m m.

SP utför ackrediterad provning av framförallt mekaniska, fysikaliska samt livslängdsrelaterade egenskaper, men även specialdesignade tester. Några viktiga områden är:

P-märkning av EPS-isolering

Byggnadsisolering av expanderad styrencellplast behandlas i SPF Verksnorm 6100. Där ställs krav på bland annat tryck- och böjhållfasthet samt måttriktighet.

Sedan drygt 10 år har SP utfört typprovning och certifiering enligt denna norm, vilket tillåtit de flesta svenska tillverkare av EPS-isolering att P-märka sina produkter.

Golvmellanlägg

Golvmellanlägg av polyetencellplast behandlas i SP-metod 1116, "Golvmellanlägg (stegljuds-isolering) av polyetencellplast - Tekniska krav, anvisningar för kontroll och typgodkännande". Förutom kraven på stegljudsdämpning och mekanisk funktion specificeras också en metod för livslängdsbedömning i alkalisk miljö (betonggolv).

På marknaden finns i dag ett flertal golvmellanlägg som typgodkänts, och med stöd av kontrollavtal mellan SP och tillverkaren förses med s.k. gaffelmärke.

Fogskum till dörrar och fönster

SP-metod 2474, " Fogskum av polyuretancellplast - Tekniska krav", är till stora delar baserad på NT Build 345 "Sealants, Spray Foam: Testing". Den fastställer tekniska krav och provningsmetoder för i första hand en-komponents polyuretanskum, men är delvis också tillämpbar på andra typer av material för samma användningsområde. Även här utför vi avtalsbunden kontrollverksamhet av gaffelmärkta produkter.

Flytmaterial

Cellplaster används i olika typer av flythjälpmedel, till exempel livvästar och livbojar samt som flytmaterial i båtar och olika marina anläggningar.

Vi kan utföra provning, bl.a. enligt IMO Resolution A.689(17), med avseende på flytförmåga, mekaniska egenskaper, miljö- och kemikaliebeständighet m.m.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Kontaktpersoner

Anna Bondeson

Tel: 010-516 55 30

Karin Agrenius

Tel: 010-516 59 42

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.