Certifiering av skrivmateriel

När myndigheter framställer dokument som skall bevaras måste de använda materiel som uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter.
RISE är ackrediterat certifieringsorgan

Det enklaste sättet för en myndighet att verifiera att rätt materiel används är att välja certifierade produkter. Det är också det enklaste sättet för en leverantör att bevisa för myndigheten att produkten uppfyller Riksarkivets krav. RISE Research Institutes of Sweden är det enda ackrediterade certifieringsorgan som kan utfärda certifikat om överensstämmelse med Riksarkivets föreskrifter.

Så här går certifieringen till:
 • Provning utförs enligt aktuell föreskrift av provningslaboratorium som är ackrediterat
  enligt ISO 17025.
 • Tillverkaren/leverantören har ett system för kontroll av produktens kvalitet.
 • Tillverkaren utfärdar ett intyg om att de produkter som saluförs stämmer överens med de provade och att ändringar skall meddelas certifieringsorganet.
 • Övervakande kontroll utförs varje år av ackrediterat provningslaboratorium.

RISE certifieringsregler för arkivmateriel beskrivs i "SPCR 004" och kan laddas ned till höger på sidan.

Certifierad skrivmateriel

Certifierade produkter för framställning av dokument som skall bevaras finns listade, se länk till höger på sidan.

Exempel på produkter som kan certifieras:

 • papper
 • bläck till bläckstråleskrivare
 • kopiatorer
   
  Certifierade produkter får
  märkas med Svenskt Arkiv.
   
 • färgkopiatorer
 • skrivare (laserskrivare, bläckstråleskrivare)
 • färgskrivare
 • pennor
 • tonerkassetter till skrivare
 • stämpelfärger
 • mikrofilm
 • aktomslag
 • arkivboxar
 • ritmateriel
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.