Certifiering av polymert avfall

Olika återvinningsmetoder såsom mekanisk återvinning, kompostering och förbränning har sina för- och nackdelar. Det är därför viktigt att olika lösningar kan klara vetenskapliga tester och kriterier som kan avgöra om den föreslagna lösningen kan skapa äkta miljövinster.
Behov av märkningssystem

Dessa argument understryker behovet av ett certifierings- och märkningssystem för behandling av polymert avfall. Det finns idag endast ett heltäckande certifieringssystem som omfattar alla typer av avfallsbehandlingar inom plastområdet. Detta system har SP utvecklat och det används för kvalificering av material och produkter för behandling som avfall genom mekanisk återvinning, bionedbrytning (industriell kompostering, hemkompostering m.m.) och förbränning med energiutvinning.

Systemet som finns beskrivet i SPCR 141 (SP:s certifieringsregler) består av testmetoder och kriterier för acceptans. Avsikten är att genom ett enhetligt och lättfattligt system underlätta för tillverkare att få en relevant och opartisk verifiering av egenskaper medan slutanvändarna kan använda det som instruktion vid avfallshantering. En lång erfarenhet av polymera material och vårt stora kontaktnät av tillverkare, användare och övriga avfallshanterare ger oss en bred bas för att hantera avfallsfrågor.

Första certifikatet!

Läs om företaget som är först ut i Sverige med SPs kappamärkning under länken till höger på sidan.

Avfallsmärkning
Avfallsmärkning "Tvättlapp"

Man ställer höga krav på kommuner, hushåll och enskilda konsumenter på att sortera förbrukade material. Vårt certifieringssystem innehåller därför en avfallsmärkning av produkter i still med en ”tvättlapp” som ger tvättråd för kläder. De olika möjligheterna till avfallsbehandling finns angivna med olika symboler, vilka stryks om materialet inte uppfyller nödvändiga krav. Bakom varje symbol ligger ett utvärderingsprogram som utgör en grund för märkning. Läs mer under länkarna till höger på sidan.
 
I certifierings- och märkningssystemet ingår krav och provningsmetoder för följande polymera avfall:

  • Industriell kompostering
  • Biologisk nedbrytning efter exponering i solljus eller värme
  • Småskalig kompostering (”Hemkompostering”)
  • Rötning
  • Mekanisk återvinning
  • Energiåtervinning
  • Speciellt polymert avfall

Läs mer om certifieringsreglerna under länken till höger på sidan.

Referensgrupp

Det finns ett antal olika intressenter som ingår i en referensgrupp av ovan nämnda certifierings- och märkningssystem. Finns intresse av att delta i denna referensgrupp eller intresse av provning/certifiering, så tveka inte att kontakta oss.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.