Certifiering av rörprodukter

En certifiering inom INSTA-CERT innebär att en tillverkare kan få ett certifikat som är gångbart i Norden för sina produkter. Detta uppnås genom att gemensamma nordiska certifieringsregler har etablerats för ett stort antal rörprodukter. Det räcker med att ansöka i ett av de Nordiska länderna för att få denna licens.

Det dokument som styr certifieringen är de allmänna bestämmelserna (GRC) samt de produktspecifika certifieringsreglerna (SBC). Dessa, samt ansökningsblankett, går att hämta på INSTA-CERTs hemsida, se länk till höger.

För en ansökare gäller först att få fram typprovningsunderlag från ett ackrediterat provningsorgan. Vilka egenskaper och vilka dimensioner som skall typprovas framgår av typprovningstabellerna i respektive SBC.

En inledande inspektion skall dessutom utföras hos tillverkaren för att säkerställa att kvalitetsdokumentationen uppfyller kraven i SBCn punkt 4.1.2 samt att tillverkaren har nödvändig kännedom om och utrustning till att kunna genomföra den interna kontrollen. Omfattningen av denna kontroll som är uppdelad i Batch Release Test (BRT) och Process Verification Test (PVT) framgår av tabeller i respektive SBC. De organ som får genomföra den inledande inspektionen framgår av bilaga A i SBCn.

Tillverkaren skall träffa en överenskommelse med ett ackrediterat kontroll-/provningsorgan som genomför den halvårvisa externa kontrollen (AT), se bilaga A i SBCn.

När ansökan, typprovningsrapport samt rapport från inledande inspektion samt besked om anlitat kontrollorgan lämnats till certifieringsorganet kan ett certifikat utfärdas. I samband med att certifikat utfärdas publiceras omfattningen av den på INSTA-CERTs hemsida.

Tillverkaren åtar sig i samband med ansökan att utföra egenkontroll av produkterna med minst den omfattning som anges i respektive SBC.

Prisuppgift
Prisuppgift för certifering, ansökningsavgift samt årlig avgift, lämnas av certifieringsorganet. Prisuppgift för typprovning, initiell inspektion samt extern kontroll lämnas av kontroll- / provningsorganet.

Nedan listas de produkter som för närvarande kan erhålla licens från INSTA-CERT:

EN ISO 1452  Tryckrör av PVC
EN 1456  Tryckavloppsrör av PVC
EN 12201 Tryckrör av polyeten (PE)
EN 1555  Gasrör av polyeten (PE)

EN 1401  Markavloppsrör av PVC
EN 1852  Markavloppsrör av polypropen (PP)
EN 13476 Markavloppsrör – strukturväggsrör
EN 14758-1 Markavloppsrör av mineralfylld polypropen (PP-MD)

EN 1451  Inomhusavloppsrör av polypropen (PP)
EN 1329  Inomhusavloppsrör av PVC

EN ISO 15875 Varm- och kallvattenrör av PEX
ISO 21003 Multilagerrör för varmt och kallt vatten

EN 13598-2 Brunnar
EN 13598-1 Rensbrunnar

EN14758 Markavloppsrör av mineralmodifierad PP

EN ISO 11298-3 Lining med PE rör
NPG/PS 102 Inomhusavloppsrör av mineralmodifierad PP

NPG/PS 115 Sandfångsbrunnar

NPG/PS 116 Byggdränering av DE eller PP

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.