Certifierad Sakkunnig avseende kulturvärden (KUL)

Vadstena slottDetta är certifieringen du behöver för att arbeta med K-märkta byggnader. I april 2006 fastställde boverket förutsättningar för certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden. Syftet är att säkerställa att du som sakkunnig har rätt kunskaper när förändringar ska göras i t ex kulturminnesmärkta byggnader.

Förändringar i K-märkta byggnader 
är tillståndspliktiga och regleras i plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken(MB) och lagen om kulturminnen mm (KML) samt de förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av dessa. Föreskrifterna hittar hos Boverket.

Ett certifikat från RISE
Certifikatet intygar att du uppfyller de krav som ställs på en certifierad sakkunnig avseende kulturvärden. För att bli certifierad behöver du, utöver att göra ett kunskapsprov, redovisa din lämplighet, erfarenhet och utbildning.

Vi har nu 2016-07-01 ackreditering för Sakkunnig avseende kulturvärden (KUL). Vi övertog denna certifiering från DNV GL i juni och är nu själva ackrediterade och redo att ställa ut nya certifikat. Läs mera nedan under "OBS! Viktig information" om hur du som varit kund hos DNV GL konverterar till RISE.

Så här går certifieringen till

För att bli certifierad behöver du uppfylla kraven i ” Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden” BFS 2011:15 - KUL 2. Efter att vi granskat dina underlag avseende erfarenhet, lämplighet och utbildning, kan du gå vidare med kunskapsprovet. Provet kan du göra hos oss eller i anslutning till utbildningen hos de etablerade utbildningsföretagen på området.

  1. Skicka in en ansökan med bilagor till oss. Blankett för ansökan finns att ladda ner här till höger. På blanketten står hur du styrker din behörighet. Du kan även göra ansökan online istället för via post, se länk nedan.
  2. Vi granskar och bedömer din allmäntekniska utbildning, erfarenhet och lämplighet mot kraven i Boverkets föreskrift.
  3. Du genomför kunskapsprovet.
  4. När alla krav är uppfyllda ställer vi ut ett certifikat.

Vi påminner dig när det är dags att skicka in din årsrapportering. 

 

Lista hos Boverket

Boverket upprättar förteckningar över landets alla certifierade sakkunniga avseende kulturvärden. När du blivit certifierad skickar vi in dina uppgifter. Den som söker en certifierad sakkunnig avseende kulturvärden hittar dig genom att söka på Boverkets hemsida.

 

OBS! Viktig information för dig som är eller varit DNV-kund
Som du tidigare fått information om från DNV GL Business Assurance så har de sedan 2016-06-15 upphört med sin personcertifiering för kontrollansvariga, funktionskontrollanter, energiexperter, sakkunnig KUL, BAS, värdeförvaringstekniker och besiktningsman lagerinredningar.

Alla tidigare kunder hos DNV GL flyttas genom avtal över till RISE Certifiering, och vi tar nu över ansvaret för dessa områden och berörda kunder. Vi på RISE tackar DNV GL för förtroendet vi fick att förvalta certifieringarna, och vi gör nu allt för att det ska bli smidigt för dig som kund.

Hos RISE kommer du att få tillgång till vår kundwebbplats (KWP) där du i fortsättningen kan se dina certifikat tillsammans med dina årliga rapporteringar och tidigare inskickade intyg och handlingar.

Detta behöver du göra!

För att din registrering hos RISE ska ske snabbt behöver du först göra några saker:

Använd länken ansökan och läs informationen på den sidan.

1) Fyll i dina aktuella data så har vi dina allra senaste uppgifter.
2) Välj även valet ”Byte av certifieringsorgan” och byte från ”DNV GL”.
3) Godkänn SPs kundvillkor, inklusive hantering av dina personuppgifter (PUL) och publicering på Boverkets hemsida (endast KA, OVK, BAS, CEX, KUL).
4) Verkställ godkännandet genom att fylla i koden längst ned på sidan.

Om du inom någon månad ska göra årlig rapportering hittar du under tiden rapporteringsblankett på vår hemsida under respektive certifiering. Behöver du förnya din certifiering fyller du enklast i detta i samband med godkännandet av villkoren enligt ovan.
Så, från och med nu är det alltså RISE certifiering som du har all dialog med.

Din tidigare kontakt på DNV GL, Stina Wibom, följer med över till oss på RISE Certifiering, och fortsätter därmed att hjälpa dig som kund. Har du frågor så når du Stina på stina.wibom@ri.se , 070 - 681 62 44.
Än en gång, hjärtligt välkommen till oss på RISE Certifiering. Vi hoppas att du ska bli nöjd med ditt nya certifieringsorgan
 - ett av Sveriges mest valda certifieringsorgan.

 

Har du frågor i övrigt?

Kontakta oss gärna på fragor.person@ri.se

 

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.