Certifierad Värdeförvaringstekniker

bankfackRISE kan certifiera dig som värdeförvaringstekniker. Därmed kan du visa att du har den kompetens som krävs för att utföra de låsbyten/ombyggnader som behövs hos kunder som har certifierade värdeförvaringsenheter.

En certifierad värdeförvaringsenhet får endast underhållas och repareras av en certifierad värdeförvaringstekniker, om certifikatet för enheten ska fortsätta att gälla. Certifierade enheter ska fortlöpande kontrolleras och underhållas enligt tillverkarens föreskrifter.

En certifiering som värdeförvaringstekniker visar att du har kompetens att utföra detta. Ett arbete som utförts av en certifierad värdeförvaringstekniker medför att certifikatet för värdeförvaringsenheten gäller även efter utfört arbete.

En certifierad värdeförvaringstekniker har bl a kunskap om värdeförvaringsenheter och standarder och kan utföra service och viss ombyggnad i värdeförvaringsenheter. Oftast är en certifierad värdeförvaringstekniker en låssmed eller en person med god låskunskap som sedan tidigare arbetar med service, låsbyten och andra arbeten viktiga för att upprätthålla skyddsnivån på värdeförvaringsenheten.

Ett certifikat från RISE
Certifikatet intygar att du uppfyller de krav som ställs på en certifierad värdeförvaringstekniker. För att bli certifierad behöver du, utöver att genomgå en kurs och göra ett kunskapsprov, redovisa din erfarenhet och utbildning. Utbildningskrav kan ersättas av mer än 6 års yrkeserfarenhet.

 

Så här blir du certifierad

Innan du har möjlighet att bli certifierad krävs att du går en kurs inom området hos den utbildare vi har avtal med. För att bli certifierad behöver du uppfylla kraven i värdeförvaringstekniker SSF 1076 – Certifierad värdeförvaringstekniker. Efter att vi granskat dina underlag avseende erfarenhet och utbildning, kan du gå vidare med kunskapsprovet. Provet kan du göra hos oss på SP eller i anslutning till kursen. Kursen hålls av det utbildningsföretag vi har avtal med.

  1. Skicka in en ansökan med bilagor till oss. Blankett för ansökan finns att ladda ner nedan. På blanketten står hur du styrker din behörighet. Du kan även göra ansökan online istället för via post, klicka då på länken nedan och fyll i formuläret.
  2. Vi granskar och bedömer din allmäntekniska utbildning, erfarenhet och lämplighet mot kraven i kravspecifikationen.
  3. Du genomför kunskapsprovet.
  4. När alla krav är uppfyllda ställer vi ut ett certifikat.

Varje år ska en rapport över utförda uppdrag skickas in. Vi påminner dig när det är dags att skicka in din årsrapportering.

Förteckning över certifierade
Vi upprättar en förteckning över de värdeförvaringstekniker som vi har certifierat. Den som söker en certifierad värdeförvaringstekniker hittar dig genom att söka i förteckningen.

OBS! Viktig information för dig som är eller varit DNV-kund
Som du tidigare fått information om från DNV GL Business Assurance så har de sedan 2016-06-15 upphört med sin personcertifiering för kontrollansvariga, funktionskontrollanter, energiexperter, sakkunnig KUL, BAS, värdeförvaringstekniker och besiktningsman lagerinredningar.

Alla tidigare kunder hos DNV GL flyttas genom avtal över till RISE Certifiering, och vi tar nu över ansvaret för dessa områden och berörda kunder. Vi på RISE tackar DNV GL för förtroendet vi fick att förvalta certifieringarna, och vi gör nu allt för att det ska bli smidigt för dig som kund.

Hos RISE kommer du att få tillgång till vår kundwebbplats (KWP) där du i fortsättningen kan se dina certifikat tillsammans med dina årliga rapporteringar och tidigare inskickade intyg och handlingar.

Detta behöver du göra!

För att din registrering hos RISE ska ske snabbt behöver du först göra några saker:

Använd länken ansökan och läs informationen på den sidan.

1) Fyll i dina aktuella data så har vi dina allra senaste uppgifter.
2) Välj även valet ”Byte av certifieringsorgan” och byte från ”DNV GL”.
3) Godkänn RISEs kundvillkor, inklusive hantering av dina personuppgifter (PUL) och publicering på Boverkets hemsida (endast KA, OVK, BAS, CEX, KUL).
4) Verkställ godkännandet genom att fylla i koden längst ned på sidan.

Om du inom någon månad ska göra årlig rapportering hittar du under tiden rapporteringsblankett på vår hemsida under respektive certifiering. Behöver du förnya din certifiering fyller du enklast i detta i samband med godkännandet av villkoren enligt ovan.
Så, från och med nu är det alltså RISE certifiering som du har all dialog med.

Din tidigare kontakt på DNV GL, Stina Wibom, följer med över till oss på RISE Certifiering, och fortsätter därmed att hjälpa dig som kund. Har du frågor så når du Stina på stina.wibom@ri.se , 070 - 681 62 44.
Än en gång, hjärtligt välkommen till oss på RISE Certifiering. Vi hoppas att du ska bli nöjd med ditt nya certifieringsorgan
 - ett av Sveriges mest valda certifieringsorgan.

Har du frågor i övrigt?
Kontakta oss gärna på fragor.person@ri.se

Personcertifiering

Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Ulf Petersson

Tel: 010-516 63 16

Stina Wibom

Tel: 010-516 63 39

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: