Certifierad Pannoperatör

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar trädde i kraft den 1 december 2017. En viktig nyhet är att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering. Certifieringen innebär att pannoperatören ska avlägga ett skriftligt kompetensprov hos ett ackrediterat certifieringsorgan RISE Certifiering har ansökt om ackreditering, mer information kommer inom kort. RISE Certifiering har ansökt om ackreditering, mer information kommer inom kort.Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar (AFS 2017:3) trädde i kraft den 1 december 2017.
I den nya föreskriften infördes ett krav på certifiering av pannoperatörer. Kravet infördes med en övergångsperiod på 3 eller 5 år, beroende på typ av panna, vilket ger dig och ditt företag utrymme att i god tid förbereda er för certifieringen.

Personcertifiering

Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Dokument

Kontaktpersoner

Hilda Malm

Tel: 010-516 63 12

Stina Wibom

Tel: 010-516 63 39

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.