Pennor / Pens

Godkännande avser skriftframställning på arkivbeständigt och åldringsbeständigt papper. Kulpennorna uppfyller kraven i SS-ISO 11798, utgåva 1, som utgör Riksarkivets krav genom hänvisning i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering, RA-FS 2012:8, 4 kap, 4§. Blå skrift från kulspetspennor ändrar ofta nyans från blått till grönt när den utsätts för ljus. Enligt Riksarkivets föreskrifter om ändring av RA-FS 2012:8 accepteras denna avvikelse från kraven i SS-ISO 11798 I samband med godkännandet tilldelas kulpennor ett registreringsnummer av SP. Certifierade kulpennor får förses med detta nummer tillsammans med beteckningen svenskt arkiv. Registreringsnumret kan användas för att identifiera kulenna eller patron. Klicka på certifikatsnumret för att se pennans registreringsnummer.

Sök inom pennor / pens

Innehavare av certifikat

Märkning   Cert/Godk nr   Innehavare   Produkt/Produktnamn Produktinformation
Märke 448901  Ballograf AB  Ballograf Original Refill, medium blå  blå 
Märke 448902  Ballograf Original Refill medium, svart  svart 
Märke 551701  Despec Sweden AB  Artline softline 1500 0,5 mm svart  svart 
Märke 551702  Artline softline 1500 0,5 mm blå  blå 
Märke 551703  Artline softline 1500 0,5 mm röd  röd 
Märke 473101  Jaan Ingel AB  Stainless TC ball INGLI 1,0 mm  blue/bleue 
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: