Takbeklädnad

Sök inom takbeklädnad

Innehavare av certifikat

Tillbaka till översiktslista (5 av 42)
Nedanstående uppgifter är ett utdrag ur certifikatet
Certifikatnummer: SC0738-10
Innehavare: De Boer Waterproofing Solutions NV
Metropoolstraat 33
BE-2900 SCHOTEN
Belgien
tfn: +32 3-647 14 00 fax: +32 3 645 16 54 
e-post: infose@deboer.be 
hemsida: www.deboer.be 
Produktnamn: DeboFlex 5000 xxx-F C170 FC (Mech), Taktäckning av Polymermodifierad bitumen (SBS) på en kompositstomme av polyesterfilt och glasfiber, 170 g/m². Ovansidan belagd med skiffer, undersidan försedd med en plastfilm. Nominell ytvikt, 5000 g/m²
Avsedd användning: Taktäckningen är avsedd för nytäckning alternativt omtäckning av yttertak. Appliceras till underlaget genom mekanisk infästning och skarvsvetsning eller med sträng- och skarvsvetsning/klistring där så är tillämpbart.
Certifikatet finns även på: Engelska
Dokument
SC0738-10
Taktäckningssystem med DEBOFLEX 5000 xxx-F C170 FC (Mech) 2010-09-29
SC0738-10 EN
Visa liknande certifikat
Takbeklädnad
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: