Mätinstrument enligt Mätinstrumentdirektivet - MID

Nya europeiska gemensamma regler för mätinstrument, direktiv 2004/22/EG gäller från 30 oktober 2006. SP är anmält organ för flertalet mätinstrument och moduler i direktivet. För mer information kring MID, se information på SPs MID-sida. (länk till höger) I förteckningen, som kan nås via listan till vänster, presenteras de produkter som av SP är godkända enligt MID. Förteckningen uppdateras kontinuerligt. I sammanställningen nedan finns en förklaring till koderna i förteckningen. Observera att det för närvarande inte finns produkter i alla de produktgrupper som ses nedan.

Nedan finns en sammanställning av produktgrupperna. Välj motsvarande kod i listan till vänster. 

Produktgrupper

MI-001 Vattenmätare - Modul B - Typkontroll 

MI-001 Vattenmätare - Modul D - Kvalitetssäkring av produktion 

MI-001 Vattenmätare - Modul H1 - Fullständig kvalitetssäkring 

 

MI-003 Aktiva elenergimätare - Modul B - Typkontroll 

MI-003 Aktiva elenergimätare - Modul D - Kvalitetssäkring av produktion 

MI-003 Aktiva elenergimätare - Modul F - Produktverifikation 

MI-003 Aktiva elenergimätare - Modul H1 - Fullständig kvalitetssäkring 

 

MI-004 Värmemätare - Modul B - Typkontroll 

MI-004 Värmemätare - Modul D - Kvailtetssäkring av produktion 

MI-004 Värmemätare - Modul H1 - Fullständig kvalitetssäkring 

 

MI-005 Mätsystem - Modul B - Typkontroll 

MI-005 Mätsystem - Modul D - Kvailtetssäkring av produktion 

MI-005 Mätsystem - Modul G - Verifikation av enskilda objekt 

MI-005 Mätsystem - Modul H1 - Fullständig kvalitetssäkring 

 

MI-006 Automatiska vågar - Modul B - Typkontroll 

MI-006 Automatiska vågar - Modul D - Kvalitetssäkring av produktion 

MI-006 Automatiska vågar - Modul F - Produktverifikation 

MI-006 Automatiska vågar - Modul G - Verifikation av enskilda objekt 

MI-006 Automatiska vågar - Modul H1 - Fullständig kvalitetssäkring 

 

MI-007 Taxametrar - Modul B -Typkontroll 

MI-007 Taxametrar - Modul D - Kvalitetssäkring av produktion 

MI-007 Taxametrar - Modul F - Produktverifikation 

MI-007 Taxametrar - Modul H1 - Fullständig kvalitetssäkring 

 

MI-008 Längdmått - Modul B - Typkontroll 

MI-008 Längdmått - Modul D - Kvalitetssäkring av produktion 

MI-008 Längdmått - Modul F1 - Produktverifikation 

MI-008 Längdmått - Modul G - Verifikation av enskilda objekt 

MI-008 Längdmått - Modul H - Fullständig kvalitetssäkring   

Sök inom mätinstrument enligt mätinstrumentdirektivet - mid

Relaterad information

Se även

SPs MID-sida (engelska)Delsystem enligt MID (EC, PC)

Kontaktpersoner

Susanne Hansson

Tel: 010-516 51 52

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: