Samlingstält

De samlingstält som finns med i förteckningen längre ner på denna sida uppfyller kraven enligt "Statens räddningsverks föreskrifter om besiktning av samlingstält" SRVFS 1995:1.  

Föreskrifterna innehåller krav på tältdukens brandtekniska egenskaper, utrymningssäkerhet, bärförmåga, säkerhet mot brands uppkomst och spridning samt elsäkerhet.

Besiktningen bedrivs inom ramen för Swedacs ackreditering och bekräftas genom godkännandebevis.

Märkning

Varje tältduk till godkänt samlingstält skall vara märkt enligt följande:

Typgodkänd tältduk där typgodkännandet kan åberopas:

 • typgodkännandenummer
 • tillverkningsår
 • duktillverkare
 • dukbeteckning

Icke typgodkänd tältduk eller tältduk vars typgodkännande inte längre kan åberopas:

 • SP logotyp
 • referens till brandprovningsrapport
 • datum för märkningen

Systemtält (tält som tillverkas i serier i lika utföranden):

 • duktillverkare
 • dukbeteckning
 • tillverkningsår
 • tältinnehavare eller godkännandebevisnummer
Förteckning

Samlingstält för vilka tiden har gått ut för verifiering av tältdukarnas brandegenskaper (genom provning) eller för vilka giltighetstiden för godkännandebeviset har gått ut tas automatiskt bort från publicering.

Sök inom samlingstält

Relaterad information

Se även

Läs mer om besiktning av samlingstält (ny sida)Dokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Gunnar Söderlind

Tel: 010-516 51 55

Innehavare av certifikat

Tillbaka till översiktslista (35 av 98)
Nedanstående uppgifter är ett utdrag ur certifikatet
Certifikatnummer: 123 01
Innehavare: Hallton AB
Box 1478
791 14 FALUN
tfn: 023-14830 fax:  
e-post:  
hemsida:  
Produktnamn: Hallton AB - Röder HTS evenemangstält 10-20 m
Dokument
123 01.pdf
Visa liknande certifikat
Samlingstält
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: