Certifierad grafisk produktion - ISO 12647

Vi på RISE Certifiering kan nu erbjuda certifiering mot ISO 12647/Certifierad grafisk produktion (CGP).Sveriges Grafiska Medieförening (SGM) har tagit fram ett certifieringsunderlag på svenska som motsvarar kraven i ISO 12647. Detta består av en översikt och en teknisk referens. Certifieringen bygger på principen att all mätning och kvalitetsutvärdering kan och ska göras på företaget ifråga. Kunskapen om hur, varför och hur ofta man mäter ska också finnas där. Certifieringen omfattar sju delmoment:
• Betraktningsljus och omgivningsljus
• Digitalt material
• Bildskärmar för färgbetraktning
• Pappersbaserade för provtryck
• Tryckformsframställning
• Tryckprocess
• Kvalitetsuppföljning

Fördel att redan vara 9001-certifierad
Certifiering enligt CGP omfattar kvalitetssäkring både inom prepress och tryck. Det är en stor fördel om ni redan idag är certifierade mot ISO 9001, men det är inget krav.
- Det blir allt vanligare internationellt sett att tryckerier skaffar sig någon slags certifikat på att man kan trycka enligt tryckstandarden ISO 12647, men processen har hittills utgått från textunderlag på engelska eller tyska, och har som regel inneburit att tryckprov ska utvärderas av forskningsinstitut som till exempel tyska FOGRA eller schweiziska UGRA. Avsaknaden av texter på svenska är en del av förklaringen till att det tills nu inte är något svenskt tryckeri som har tagit ut ett ISO 12647 certifikat, säger Paul Lindström, branschexpert.

Relaterad information

Tjänster

Certifiering av ledningssystem för kvalitet - ISO 9001

Verksamhetsområden

RISE Certifiering

Se även

www.grafiska.seDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Lisbeth Stevik

Tel: 010-516 53 20

Henrik Tillander

Tel: 010-516 55 61

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.