Kalibrering - Kemisk mätteknik

Vi kan erbjuda en heltäckande opartisk utvärdering av mät- och analysinstrument utifrån gällande krav och specifikationer.

 

 

 

 

 

Kemi

Vi utför utredningar för att lösa många typer av problem som uppstår inom industrin. Stora resurser blir tillgängliga genom att vi utnyttjar SP:s totala bredd då det behövs. Läs mer...

Strategisk kalibrering

Samordna alla dina kalibreringa till en enda leverantör. Detta bidrar till en överblick av de egna kalibreringsbehoven, kortare ledtider och lägre kostnader. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.