Utvärdering av mät- och analysinstrument

Vi kan erbjuda en heltäckande opartisk utvärdering/validering av mätinstrument utifrån gällande krav och specifikationer.

Opartisk utvärdering av mät- och analysinstrument kan vara en helt avgörande faktor för ett lyckat inköp. Tack vare vår breda verksamhet så kan vi erbjuda en mängd olika tjänster för att hjälpa dig att hitta den mest lämpade mätutrustningen just för dina behov. 

Vi kan hjälpa dig med att utforma kravspecifikation för ett inköp. Det kan gälla ett köp av ett analysinstrument eller en större mängd mätinstrument till er organisation.
Vi kan också hjälpa dig med en opartisk bedömning av ett instrument eller ett antal instrument med jämförande tester i olika miljöer enligt gällande krav och specifikationer.

 

 

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Rauno Pyykkö

Tel: 010-516 52 80

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.