Konduktivitet

Elektrolytisk konduktivitet är en viktig parameter i många applikationer. Det kan gälla såväl renhet hos ultrarent vatten som koncentrationen hos en kemikalie som finns i hög halt. SP deltar tillsammans med andra nationella mätinstitut i världen för att få spårbarhet till SI-systemet.

 

För att upprätthålla och visa kvaliteten inom mätningarna kräver instrumenten både underhåll och kalibrering med jämna intervaller. Kalibreringen ska vara spårbar till en internationellt accepterad referens.  Inom läkemedelsindustrin ställs kraven från olika organisationer samt olika farmakopéer så som USP och EP.

SP har kalibrerat konduktivitetsmätare sedan mitten  av 90-talet. Idag har vi ackrediterade metoder för kalibrering av instrument vid höga och låga konduktiviteter. Kalibreringen vid låga konduktiviteter  (0,06 -10  µS/cm) sker med ett egenutvecklat flödessystem.

Kalibrering av instrument för laboratorier och processindustrin utförs enligt inter-nationella standarder t.ex. enligt OIML och omfattar även kontroll av instrumentets temperaturkompensation.

För att säkerställa kvalitén och spårbarheten i våra kalibreringar deltar vi i internationella jämförelsemätningar. 

 

Kalibrering
Vi utför kalibreringar inom intervallet 10 µS/cm (1 mS/m) till 108 mS/cm för instrument som används inom laboratorier och processindustrin.
För instrument som används för mätning i ultrarent vatten utförs kalibreringar inom intervallet 0,06 µS/cm till 10 µS/cm. 
 
Våra kalibreringar uppfyller kraven som ställs för mätosäkerhet och spårbarhet enligt  ISO 17025, EA-4/02 och USP.

Spårbarhetskedjan - sambandet till storheterna

Spårbarhetsbegreppet innebär att alla mätningar som görs med ett kalibrerat mätdon skall ha ett direkt samband med den definierade storheten.Läs mer...

SI-systemet

SI betyder Système International d’Unités, d v s det internationella måttenhetssystemet. Bokstäverna SI används på alla språk för att beteckna detta system. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.