Rengöring av givare

Tryck- och vakuumgivares prestanda beror mycket på den miljö givaren arbetar i. En givare vars aktiva delar utsätts för föroreningar ger ett sämre resultat än en givare i ren miljö. Vi hjälper dig att rengöra din givare.
Rengöring av givare är viktigt

Rengöring är viktig för alla typer av tryckgivare. Störst betydelse har det dock för vakuumgivare som är betydligt känsligare för föroreningar.

Rengöring är speciellt viktig i de fall då processen innefattar ämnen som är skadliga eller som i kontakt med andra ämnen kan bilda skadliga ämnen. I dessa fall är en rengöring nödvändig för att säkerställa säkerheten för den personal som ska underhålla eller kalibrera givaren.

Smutsiga givare kan skada din utrustning

Inför en kalibrering ska en givare alltid vara ren. Smutsiga givare skadar referensutrustningen vilket kan bli mycket kostsamt. Samtidigt ska man vara medveten om att tvättning kan inverka på en givares prestanda och ibland även skada den.

För att inte skada givaren under rengöringen är det viktigt att veta hur givaren är uppbyggd (membran, packningar, värmeavledning osv).  

Råd vid egen rengöring 
  • Rengör synliga ytor med topps doppade i sprit.
  • Häll sprit i givaren. Vänd försiktigt fram och tillbaka, men skaka inte. Låt gärna givaren stå en halvtimme med sprit i.
  • Häll ut spriten och fyll istället på med destillerat vatten. Vänd lite och häll ut vattnet. Upprepa två till tre gånger.
  • Låt givaren lufttorka. Att givaren är torr före användning är speciellt viktigt för vakuummetrar med högspänning (t.ex pennig) eller givare med keramiska delar.
    Var under hela processen noga med att inte lämna fingeravtryck på anslutningar.
  • Skydda anslutningarna med lämpliga täcklock. Fett kan tvättas bort med kemisk bensin eller liknande men tänk på att använda dragskåp.  

Har ni speciella problem med kontaminering i processen och dessa råd inte hjälper så är ni välkomna att kontakta oss.

Kalibrering av vakuummetrar

Kalibrering av vakuummetrar är ett enkelt sätt att ha kontroll på vakuumkvaliteten. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.