Egenskapsprovning av ytbeläggning

Vi erbjuder kraftfulla analysresurser för karakterisering av ytor, beläggningar och gränsskikt.

Vi kan bestämma en mängd egenskaper hos ytbeläggningar och färger på flera sätt.

Mekaniska tester
  • Nötningsbeständighet
  • Vidhäftning
  • Reptålighet
  • Hårdhet
Optiska mätningar

Visuella egenskaper bestämms bl.a. genom optiska mätningar, t.ex. glans- och kulörmätningar. Ett konkret exempel på ett sådant test är täckförmåga och sträckförmåga.

Kemisk beständighet

Kemisk beständighet kan bestämmas enligt såväl internationella standarder och företagsstandarder, som egna skräddarsydda testprogram.

Relaterad information

Tjänster

ByggMiljötålighet

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Kontaktpersoner

Beatrice Heale

Tel: 010-516 54 64

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.