Anläggningskonstruktioner

Anläggningskonstruktioner så som broar, tunnlar, järnvägar och hamnar är oftast konstruerade för långa livslängder. Samtidigt är de normalt exponerade för mycket aggressivt klimat. Detta ställer höga krav på konstruktionslösningar och byggnadsmaterialens beständighet. I de flesta anläggningskonstruktioner är armerad betong det viktigaste byggnadsmaterialet. CBI Betonginstitutet erbjuder tillsammans med andra enheter inom SP (främst Bygg och Mekanik och Brandenheterna) tjänster till byggare och förvaltare av anläggningskonstruktioner. Genom forskning, utredning och provning erbjuds tjänster så som materialutveckling, Utveckling av konstruktionslösningar, mekanisk provning, tillståndsbedömningar, livscykelanalyser och rådgivning vid reparationsåtgärder.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Peter Utgenannt

Tel: 010-516 68 70

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.