Drift och förvaltning

RISE kan medverka i delar av eller hela drift- och förvaltningsprocessen som ett stöd till förvaltningsorganisa- tionen i arbetet med att bland annat minska byggnaders miljöpåverkan, främja effektiv energianvändning och säkerställa god innemiljö.

Sveriges byggbestånd har en väsentlig inverkan på den totala energianvändningen. Innemiljön i våra befintliga byggnader är också av största betydelse och en förutsättning för att byggnaderna skall kunna användas. Förvaltnings- och driftfrågor som främjar en minskad miljöpåverkan är därför något som är viktigt för både våra kunder och oss.

 

Skadeutredning

SP kan hjälpa dig med tillståndsbedömningar och oberoende utredning av skador i och på byggnader samt anläggningar.Läs mer...

Kvalitetssäkrad förvaltning

RISE kan medverka i delar eller hela processen vid kvalitetssäkrad förvaltning som ett stöd till förvaltningsorganisationen.Läs mer...

Ombyggnad och renovering

För att säkerställa säkerhet och funktion krävs kunskap om byggnadsverkens status. RISE kan medverka genom hela ombyggnadsprocessen. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Magnus Hansén

Tel: 010-516 51 67

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.