Innemiljö och fuktsäkerhet

RISE erbjuder ett flertal tjänster inom områdena god innemiljö och fuktsäkerhet i alla delar av byggprocessen från stöd till byggherrar, under projektering, under byggskede och förvaltning. Vi erbjuder även material- och komponenttillverkare hjälp att utvärdera material och lösningar på laboratorium eller med hjälp med beräkningar.

God innemiljö är ett grundläggande krav för en byggnad. För att erhålla god innemiljö behöver man ta hänsyn till bland annat luftkvalitet, fuktsäkerhet, lufttäthet, termisk komfort och radonförekomst. Ofta utgör arbetet för fuktsäkra konstruktioner en stor del av processen att nå god innemiljö vid nybyggnad, ombyggnad och förvaltning.

RISE erbjuder tjänster genom hela projektet

RISE erbjuder ett flertal tjänster inom områdena god innemiljö och fuktsäkerhet i alla delar av byggprocessen från stöd till byggherrar (exempelvis att ställa krav och uppföljning av kraven), under projektering (exempelvis granskningar, beräkningar), under byggskede (exempelvis mätningar, fuktkontroller) och förvaltning. Vi erbjuder även material- och komponenttillverkare hjälp att utvärdera material och lösningar på laboratorium eller med hjälp med beräkningar.

Vi driver ett antal forskningsprojekt inom innemiljö och fuktsäkerhet och samarbetar med flera universitet och högskolor. Bland annat ingår vi i Fuktcentrum.

God innemiljö - utredningsmetodik

Hus byggs för att skapa god innemiljö och ge skydd mot uteklimatet. RISE kan medverka vid senare upptäkt fel och skade- utredning av innemiljö.Läs mer...

Våtrum

RISE har en omfattande verksamhet som inom området våtutrymmen. Verksamheten omfattar allt ifrån fuktsäkerhetsprojektering till utvärdering av produkter och konstruktioner som skall användas för fuktsäkring av våtutrymmet.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

BelysningsmiljöFlexibla spärrskiktFukt och mögelskador i husInnemiljöVåtrum

Se även

www.fuktsakerhet.seDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Innemiljö
Carl-Magnus Capener

Tel: 010-516 58 52

Mögelanalyser
Gunilla Bok

Tel: 010-516 57 78

Våtrum
Ulf Antonsson

Tel: 010-516 53 19

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.