Bärande konstruktioner

RISE utför mekaniska provningar samt beräkningar och simuleringar för de flesta typer av komponenter, konstruktioner och produkter för bedömning av bärförmåga, hållfasthet, livslängd och andra mekaniska egenskaper.

Vi har stor erfarenhet av utvärderingar, såväl gentemot svenska som utländska normer och standarder. Vi arbetar även ofta med kundanpassade metoder och speciallösningar för att kunna besvara våra kunders olika frågeställningar. I många fall måste man även ta hänsyn till miljöpåverkan, till exempel inverkan av temperatur, korrosiv miljö eller påverkan av åldring av materialet. Vi utför även fältmätningar, skadeutredningar och andra tekniska undersökningar.

Hållfasthet

RISE utvärderar hållfasthet hos material och konstruktioner och vi är ackrediterade för ett stort antal provningsmetoder. Läs mer...

Utmattningsprovning av material och konstruktioner

Utmattning av material och konstruktioner är vår tids största haveriorsak. RISE har lång och stor erfarenhet av utmattnings-provning av olika konstruktioner, produkter och material.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Armeringsprodukter och byggstål

Forskning

Utveckling vridmoment
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.