Produkter inom bygg

SP arbetar med de allra flesta byggprodukter, bl a

  • Färger
  • Applikationer för färger
  • Golvmaterial, t ex betonggolv, trägolv och textila golv
  • Tätskikt i t ex våtrumsväggar och värmeisolering
  • Byggnadsdelar såsom fönster, dörrar och portar

SCC – Scandinavian Coatings Center

Vårt centrum samlar unik kompetens och heltäckande resurser i världsklass. Vi erbjuder uppdragsforskning, teknisk utvärdering, utredning och produkt- utveckling inom färg, lack och övrig ytbehandling. Läs mer...

Sportbeläggningar

SP har landets största samlade resurs för provning av sportbeläggningar. Vi täcker in ytegenskaper och mekaniska egenskaper såväl som brandprovningar och kemiska analyser av beläggningar.Läs mer...

Golvmaterial

SP har mycket omfattande provningsmöjligheter när det gäller golvmaterial. Materialen i sig spänner över ett stort område, alltifrån betonggolv och avjämningsmassor via plast-, gummi-, laminat- och trägolv till textila golv.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.