Projekterings- och byggprocessen

RISE erbjuder tjänster inom projekterings- och byggprocessen, ofta i samband med kvalitetssäkring av projekterings- och byggprocessen. Vi har bred erfarenhet inom områdena innemiljö, fuktsäkerhet, effektiv energianvändning, bärförmåga och brandsäkerhet.

Tillgången på specialister inom RISE, bland annat inom olika materialområden, gör att vi många gånger kan erbjuda stöd även vid komplexa problem som tillstöter under projektens gång.

RISE erbjuder tjänster genom hela byggprocessen

RISE anlitas i alla delar av byggprocessen med stöd till byggherrar vid exempelvis kravställande och uppföljning av kraven, under projektering vid exempelvis granskningar, beräkningar, under byggskede vid exempelvis mätningar, fuktkontroller och förvaltning. Vi kan även hjälpa material- och komponenttillverkare att utvärdera material och lösningar på laboratorium eller bistå med hjälp att utföra beräkningar.

Att mäta och verifera byggnadens goda egenskaper

RISE mäter bland annat fuktförekomst i material under byggtiden, ofta betong eller trä, för att veta om byggfukten torkat ut tillräckligt för att inte orsaka fuktskador i byggnaden. Läs mer...

Kvalitetssäkrad projekterings- och byggprocess

RISE kan medverka vid programskedet för att kvalitetssäkra projekteringsarbetet och byggnadsprocessen för att begränsa upptäckta fel i ett senare skede.Läs mer...

Kvalitetssäkrade beräkningar genom verifierande provning

SP erbjuder avancerade tjänster inom såväl provning som beräkning och verifiering. Till vår hjälp har vi välutrustade provningslabb där vi har möjlighet att prova små och stora föremål under mekanisk och termisk påverkan.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Magnus Hansén

Tel: 010-516 51 67

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.