Bygg

RISE verkar i hela kedjan från projektering, konstruktion, byggande och förvaltning till rivning och återvinning av alla typer av byggnader och anläggningskonstruktioner. Vi erbjuder byggsektorn tjänster som sträcker sig från provningar, avancerade beräk-ningar och utredningar till utpräglade forskningsuppgifter.

Det mesta av vår FoU-verksamhet är av tillämpad karaktär och vi utgör en viktig länk mellan universitetens och högskolornas grundläggande forskning och företagens speciella behov. Samarbete med universitet och högskola och aktivt deltagande i de europeiska ramprogrammen bidrar till vår starka ställning i en värld där den tekniska utvecklingen går allt snabbare.

Vi är notifierad för certifiering, provning och kontroll av byggnadsprodukter och är också ackrediterat för certifiering av kvalitets- och miljöledningssystem.

Vi har byggt upp ett omfattande nationellt och internationellt kontaktnät och är aktiva i en rad olika forskningssammanhang såväl nationella som internationella. Vi samverkar även i utvecklingen av internationella standarder.

Putsade, odränerade träregelväggar

Problem med fukt i putsade fasader har uppmärksammats i relativt nybyggda hus. Skador har skett inne i väggkonstruktioner som består av en träregelvägg som isolerats med styrencellplast eller mineralull direkt mot en yttre skiva av kartonggips, alternativt plywood.Läs mer...

Lighthouse EcoBuild

Lighthouse EcoBuild är en internationell arena för samarbete mellan industri, institut och universitet. Tillsammans skapar vi produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara och annan förnybar biomassa. Visionen är att ta fram helt biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö. Läs mer...

SCC – Scandinavian Coatings Center

Vårt centrum samlar unik kompetens och heltäckande resurser i världsklass. Vi erbjuder uppdragsforskning, teknisk utvärdering, utredning och produkt- utveckling inom färg, lack och övrig ytbehandling. Läs mer...

Alternativa väg- och jordförbättringsmaterial

RISE forskar kring alternativa väg- och byggnadsmaterial och jord och jordförbättringsmedel.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Thorbjörn Gustavsson

Tel: 010-516 52 79

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.