Konstruktioner och system

Vi är en av Europas största resurser för brandteknisk utvärdering och forskning om konstruktioner och system. Vi utför brandprovning mot de flesta provningsmetoder som används samt arbetar i en rad forskningsprojekt.

Vi utvärderar brandmotstånd och funktion hos olika konstruktioner och system genom framför allt ugnsprovningar under kontrollerade former. Ett stort tjänsteområde är provning som ligger till grund för produktcertifiering och standardisering. Vi är ackrediterade för ett stort antal provningsmetoder samt är ett notifierat provningslaboratorium för många produktstandarder vilket gör oss till din givna partner gällande CE-märkning.

Forskning inom området rör brand i byggnader, tunnlar, fordon och fartyg. Med hjälp av materialdata kan vi beräkna temperaturutveckling i olika konstruktioner. Aktuellt är forskning kring spjälkning hos betong, utveckling av mätmetoder, åldring av brandegenskaper hos konstruktioner och harmonisering av nordiska byggregler.

Tid-temperaturkurva

Exempel på kurvor.Läs mer...

Provning av brandmotstånd

RISE erbjuder ackrediterad testning, inspektion och certifiering för en mängd olika konstruktioner och dess brandmotstånd i vårt laboratorium i Borås.Läs mer...

Brandteknisk provning

Datablad och beskrivningar för brandteknisk provning.Läs mer...

Röktäthetsugn

Klassificering av röktäta dörrarLäs mer...

Data från brandförsök

Data från ett storskaligt brandförsök på stålpelare utsatta för poolbrand.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Lars Boström

Tel: 010-516 56 08

Patrik Johansson

Tel: 010-516 50 92

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.