Container - Växelflak

Containrar är den mest framgångsrika innovationen i transportsektorn på de senaste 25 åren. Mer än fem miljoner containrar är nu i tjänst över hela världen. Detta har blivit möjligt tack vare den internationella standardiseringen vilken medför att det ställs krav på likformighet vad det gäller dimensioner och hållfasthet.

För att säkerställa att containrarna tål påfrestningarna de blir utsatta för under hantering och transport utförs dels hållfasthetsberäkningar, dels provning. Containrarna av serie 1 finns i varierande längd från 3 m (10 ft) till 12 m (40 ft) samt varierande höjd, däremot är bredden samma. Vi är ackrediterade att utföra containerprovning enligt SS-ISO 1496 serien och anslutande standarder. Vi deltar även aktivt i utarbetandet och utvecklingen av standarder för containrar exempelvis genom deltagande i tekniska kommittéer. Provning av lastsäkringsutrustning avsedd för att användas inuti containrar genomförs också, exempelvis luftkuddar. Dessutom kan lastsäkringsutrustning för själva containrarna provas enligt de ISO-standarder som nu är under utarbetning.

Container - Standarder och föreskrifter

 

SS-ISO 668 Indelning, yttermått och bruttovikter
SS-ISO1496-1 Krav, provning. Styckegodscontainrar
SS-ISO1496-3 Krav, provning. Tankcontainrar
SS-ISO1496-4 Krav, provning. Torrbulkcontainrar
SS-ISO1496-5 Krav, provning. Containerflak och flakbaserade containrar

Dessa transportbehållare behandlas även i:
CSC Internationella konventionen för säkra containrar
UIC Internationella järnvägsunionens normer


Växelflak

Växelflak är en lös lastbärare utformad som ett avställbart flak med stödben och speciellt avsett att kunna överföras mellan fordon via ett avställningsläge där det vilar på stödbenen i nivå med fordonet. Vi är ackrediterat att utföra växelflaksprovning enligt SS-EN 283.

Skillnaden mellan växelflak och container är:

• Växelflaket har en mekanisk styrka beräknad på vägtransport, järnväg och färjetrafik vilket kan vara en skillnad mot ISO-seriens containrar.

• Dimensionerna är oftast anpassade för att maximera transportvolymen vid vägtransport.

• Ett växelflak kan i regel inte staplas.


Växelflak - Standarder och föreskrifter
 

SS-EN 283 Vägfordon-växelflakprovning
SS-EN 284 Vägfordon-dimensioner och allmänna krav


Vi kan också prova det totala U-värdet (W/m2 •k) på en container eller kaross. Provningen genomförs vanligen efter ATP-reglerna som utges av FN.

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Rizalina Brillante

Tel: 010-516 57 87

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.