Strategisk kalibrering

Strategisk kalibrering innebär att vi kalibrerar alla era mätinstrument hos oss. Samordningen till en enda leverantör bidrar till en överblick av de egna kalibreringsbehoven, kortare ledtider och lägre kostnader.
Enkel samordning

Med RISE breda utbud är det enkelt att samordna all kalibrering. Vid våra riksmätplatser och ackrediterade laboratorier utförs kalibreringar inom alla storhetsområden.

Genomgång av era mätdon

Vi har lång erfarenhet av att inventera instrumentparker, kravnivåer och mätbehov åt industrin. Vi kan hjälpa till med att inventera er instrumentpark och gör en bedömning av vilka instrument som behöver kalibreras, till vilken omfattning och till vilken noggrannhetsnivå. Efter en kartläggning kan vi lägga upp årsplaner med fasta kalibreringsperioder och hjälpa till med avisering av kommande kalibreringar.

RISE kan kalibrera

En sammanställning över RISE kalibreringstjänster finns i dokumentet "RISE kan kalibrering" i högermenyn.

RISE är riksmätplats för mätstorheterna i Sverige

Med de nationella referensnormalerna som utgångspunkt är vår uppgift att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och till samhället i övrigt.Läs mer...

Kalibreringstjänster

RISE kalibreringstjänster täcker i stort sett alla kalibreringsbehov inom alla teknikområden.Läs mer...

Mättekniska tjänster

Vi erbjuder tjänster inom mättekniska frågor. Vi har lång erfarenhet inom mätteknik. Rätt mätteknik hjälper er att utveckla produkter och att förbättra processer. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Lisbeth Neugebauer

Tel: 010-516 53 69

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.