Korrosionsprovning

SP utvärderar produkters förmåga att motstå korrosion.

Provningar kan utföras och korrosionshärdighet bestämmas enligt de flesta standardmetoder som t.ex.:

  • Saltdimsprovningar (både kontinuerliga och intermittenta saltdimsexponeringar)
  • Fuktprovningar
  • Gaskorrosionstest i cirkulerande luft med föroreningar (SO2 , NOx , H2S, NH3 , Cl2)
  • Naturliga och accelererade utomhusprovningar
  • Neddoppningstester
  • Tester för bestämning av härdighet mot selektiv korrosion, spänningskorrosion, etc

Relaterad information

Tjänster

IP-klassningMiljötålighet

Kontaktpersoner

Gaskorrosion
Peter Eriksson

Tel: 010-516 60 71

Saltdimma
Jennifer Jacobsson

Tel: 010-516 54 75

Spänningskorrosion etc.
Lena Lindman

Tel: 010-516 54 31

Sektionschef
Konrad Tarka

Tel: 010-516 56 80

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.