Krockprovning av komponenter

Krocksäkerhet i bilar är idag en självklarhet. På många komponenter ställs krav i olika reglementen som t ex bilsäten, bälten, fordonsglas, inredning etc. För att uppnå denna säkerhet krävs omfattande forskning och utveckling.

En naturlig del i utvecklingsarbetet är krockprovning av komponenter och system. Ett krockprov ger ofta snabb information om komponentens eller systemets uppförande som annars är svårt att få fram. På RISE har vi möjlighet att utföra denna typ av krockprover. Olika krockpulser kan åstadkommas enligt kundens önskemål, s k fordonsspecifika krockpulser. Vi kan naturligtvis också åstadkomma standardiserade krockpulser som ECE-R16, ECE-R17 m m. Monteringen av provföremål är flexibel. Delar av eller hela karosser kan monteras.

Vi har utrustning för provning av:

  • Bilbälten enligt ECE-R16, ackrediterade
  • Bilsäten och infästningar enligt ECE-R17, ackrediterade
  • Handikapputrustning till fordon enligt ISO-10542 och ISO-7176-19, ackrediterade
  • Lastbärarsystem enligt ISO 11154 och DIN 75302
  • Sjukvårdsfordon med utrustning enligt TSVFS 1981:33 och EN 1789:1999

Dokumentationen av proverna kan göras via datainsamling med 32 kanaler och 2 digitala höghastighetsvideokameror. Båda kamerorna kan monteras medåkande på släden för att filma uppförandet hos en viss komponent under provet. Med hjälp av programmet TEMA, kan utförlig filmanalys av rörelse, hastighet och acceleration av provföremålet utföras vid önskemål.

Krockprovningen är inte begränsad till enbart fordon. Exempel på andra applikationer är lasthanteringsstötar, provning av tåg och båtdetaljer m m. Se exempel.

Prestanda krockbanan

Prestanda  Dockor
Max provföremåls vikt: 1 200 kg 1 st Hybrid III 50 perc man
Max hastighet: 50 km/h med 1 200 kg vikt
Hastighetsspann: 3 - 80 km/h
1 st TNO Adult Manikin TNO 10
5 st barndockor TNO: Newborn, 9, 11, 
22 och 32 kg
Datainsamlingssystem: 32 kanaler
Höghastighetsvideokameror: 2 st

Båda höghastighetskamerorna kan monteras medåkande på krocksläden. filmerna från kamerorna kan studeras direkt efter provet. Utförlig filmalanys av provobjektet med TEMA kan utföras vid önskemål.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.