Skräddarsydda brandprovningar och utvärderingar

Fire Research har provningsutrustning och personal med stor erfarenhet vilket ger goda möjligheter för våra kunder att få skräddarsydda provningar och utvärderingar av sina produkter.

Varje år utförs ett stort antal försök på basis av kunders specifika behov och problem.

Ett urval av utförda försök:

  • Brandeffektmätningar på en gaffeltruck
  • Utvärdering av risk för brandspridning från en skogsmaskin
  • Utvärdering av sprinklerinstallation mot en brand i ett pallställage med alkoholbaserade vätskor.
  • Utvärdering av sprinklerinstallation mot en brand i höglager med möbler
  • Utvärdering av sprinklersystem för kompaktlagring
  • Utvärdering av brand i hydraulvätskor
  • Utvärdering av vattendimmesystem som ersättning till halon i ett maskinrum
  • Beräkningar, utvärdering och rekommendationer kopplade till funktionsbaserad dimensionering av brandskydd
  • Fullskaleförsök med brandfarlig vara.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Henry Persson

Tel: 010-516 51 98

Anders Lönnermark

Tel: 010-516 56 91

Magnus Arvidson

Tel: 010-516 56 90

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.