Kalibrering - Densitet

Vi kalibrerar densitet, denstitetsmätare samt pyknometrar, hydrometrar och areometrar.

På SP realiseras enheten densitet genom en normal i form av en sfär, vars massa och volym är spårbar till enheterna för massa och längd, d.v.s. kg och m.

Densitet är ett mått på hur tätt packad materien är

Termen massa betecknar en viss mängd materia och densiteten ett mått på hur tätt packad materien är. Den enhet som används är kg/m³, d.v.s. massa per volymenhet. Densiteten behöver vara känd vid många praktiska tillämpningar.

Inom densitetsområdet kalibrerar vi

  • Densitet - vätskor samt vikter och andra fasta kroppar
  • Densitetsmätare
  • Pyknometrar, hydrometrar och areometrar
  • Beroende på behov väljer vi ut lämplig utrustning och metod för att nå önskad noggrannhetsnivå (0,025% – 0,0005%)

Strategisk kalibrering

Samordna alla dina kalibreringa till en enda leverantör. Detta bidrar till en överblick av de egna kalibreringsbehoven, kortare ledtider och lägre kostnader. Läs mer...

Kalibrering av volymnormaler, pipetter och tankar

Kalibrering av flödesmätare och volymmätare, volymnormaler, pipetter, tankar samt alla typer av termometrar, temperaturinstrument och -givare. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Per Wennergren

Tel: 010-516 54 67

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.