Dentala produkter

Dentala produkter.Dentala produkter används som applikationer för att diagnostisera, motverka, övervaka, eller behandla orala, maxillo-faciala eller dentala sjukdomar. Exempel på dentala produkter är dentalcement, dentala handinstrument, dentalimplantat och tandställningar.

SP erbjuder bland annat följande tjänster inom området dentala produkter:

  • utmattningstester 
  • mekaniska tester
  • renhet på implantatytor
  • ytstrukturanalys
  • utveckling av ytstrukturer
  • kemiska analyser
  • lakningstester
  • biokompatibilitetsutvärdering
  • ytmodifieringar

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Jukka Lausmaa

Tel: 010-516 52 96

Benny Lyvén

Tel: 010-516 52 68

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.