Mätteknisk forskning och utveckling

Inom RISE arbetar vi med avancerad teknik inom en mängd områden och utvecklar ständigt ny mätteknik och nya mätmetoder. Vår kunskap att utveckla och förbättra mätteknik och metoder är en resurs som kommer till användning hos våra kunder.

Vår styrka ligger i den breda erfarenhet som vi har inom en mängd olika områden. Med hjälp av dessa erfarenheter kan vi finna tillämpningar inom nya områden och som kommer våra kunder till nytta. Vi har spetskompetens inom avancerad mätvärdesbehandling, modellering och simulering.

Konsultverksamhet

RISE anlitas ofta som konsulter vid utveckling av mätmetoder på plats hos våra kunder. Det kan handla om att validera befintliga mät- eller testmetoder, ta fram speciella utrustningar, vara behjälpliga med beräknings- och utvärderingsuppgifter eller genomföra osäkerhetsanalyser.

(Vi utför inte konsultuppdrag inom områden där vi arbetar som anmält organ och/eller kontrollorgan.)

Mätningar av upplevelser

Hur upplevs min produkt? Hur kan jag mäta och verifiera att det jag tillverkar att uppskattas av konsumenten? Läs mer...

Mätningar inom elektronik och IKT

Genom en noggrann osäkerhetsanalys och optimerad utrustning kan marginaler minskas och effektivare uppkopplingar skapas.Läs mer...

Exempel på lösningar till mättekniska problem

Vi hjälper företag över hela världen och visar här några exempel på uppdrag som vi har utfört under den senaste tiden. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.