Fjärrvärme och fjärrkyla

RISE erbjuder genom sin bredd provning av ett stort antal produkter för fjärrvärme, mätning av emissioner och forskning kring det mesta som rör fjärrvärme och fjärrkyla.

Produkterna provas i labbmiljö genom att simulera olika förhållanden som kan förekomma i fjärrvärmenäten. Vi provar produkter för fastigheter såsom fjärrvärmecentraler, värmeväxlare och värmemätare samt komponenter till distributionsnät som rör, rördelar, skarvar och ventiler.

Provningar sker enligt europeiska och svenska standarder eller efter önskemål från beställare. Flera produkter kan också certifieras enligt SPs eget kvalitetsmärke, P-märkning, eller enligt europeiska EuroHeat&Power.

Provning av de olika produkterna beskrivs närmare under respektive avsnitt, se rubrikerna till vänster på sidan.

Vi har ett nära samarbete med branschorganisationen Energiföretagen Sverige (f.d. Svensk Fjärrvärme). För produkter som certifieras ingår också kontroll av dokumentation och löpande tillverkningskontroll.

Forskning inom fjärrvärme och fjärrkyla

RISE leder och deltar i ett stort antal forskningsprojekt inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Det handlar om systemfrågor kring smarta energisystem och hållbarhet såväl som innovationer och produkter från resurser och produktion (bränslen, förbränning, spillvärme) via distribution (rör, läggningsmetoder) och lager till slutanvändare (fjärrvärmecentraler, installationsteknik, prosumenter).

 

Exempel på aktuella projekt

CELSIUS – EU-projekt om fjärrvärme och fjärrkyla för smarta städer, utgår från demonstrationsprojekt och sprider aktivt kunskap till mer än 50 städer.
Läs mer på Celsius webbsida>>

 

Doktorandprojekt om framtidens smartare fjärrvärme inom forskarskolan Reesbe. Projektet handlar bland annat om innovativa tekniker och demonstrationssystem relaterade till lågtemperaturfjärrvärme.

Mer om projektet>>

Mer om Reesbe (Resource-Efficient Systems in the Built Environment)>>

 

Rörcentrum

Mötesplats för samhälle, branscher, industri och akademi där frågor och problemställningar kring rör och rörsystem ligger i fokus.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.