Värmemätare

Värmemätare provas för typgodkännande enligt europeiska krav, EN 1434, och kalibreras. Detta inkluderar kontroll av värmemätarens olika delar, flödesmätare, temperaturgivare och integreringsverk. För att säkerställa att mätare fungerar även vid snabba variationer som förekommer i fjärrvärmecentraler erbjuds dynamisk provning enligt metod F:111 från Svensk Fjärrvärme.
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.