Ventiler

Avstängningsventiler för fjärrvärmenät provas med avseende på täthet, hållfasthet och moment för öppning och stängning.

För att testa långtidsegenskaper görs cyklingsprov med öppning och stängning. Provning enligt europeisk standard EN 488:2015 kan ligga till grund för certifiering enligt Euroheat & Powers certifieringsprogram EHP003. RISE är av Euroheat & Power godkänt testinstitut och certifieringsorgan enligt EHP003.

Ventiler för andra tillämpningar i industrin kan också provas på liknande sätt utifrån önskemål. 

Tryck

I provriggen kan vi trycksätta hela systemet upp till 24 bar. För tryckprovning av bara ventilen kan vi använda annan utrustning och komma upp till 40 bar.

Momentmätning

Vi mäter moment på ventilen upp till 3000 Nm.

Mekanisk belastning

Detta prov är avsett för sträckgränsventiler som kan bli utsatta för höga axiella expansionskrafter från anslutande fjärrvärmesystem. Ventilen manövreras under belastning varvid respektive öppnings- och stängningsmoment fastställs. Utrustningen klarar att lägga på upp till 2000 ton axiellt tryck, och upp till 1000 ton i drag. Det finns också möjligheter att prova böjmoment. Vi klarar av att prova de testpunkter som finns i europeisk standard EN488:2015.

Täthetsprovning

Vi utför täthetsprovning enligt EN 12266-1, från Rate A (ingen mätbar otäthet) till Rate G (2,0 mm3/s x DN).

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Per Landström

Tel: 010-516 52 35

Göran Malmqvist

Tel: 010-516 51 19

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: