Ventiler

Avstängningsventiler för fjärrvärmenät provas med avseende på täthet, hållfasthet och öppnings- och stängningsmoment.

För att testa långtidsegenskaper görs cyklingsprov med öppning och stängning. Provning enligt europeisk standard EN 488:2015 kan ligga till grund för certifiering enligt Euroheat & Powers certifieringsprogram EHP 003. RISE är av Euroheat & Power godkänt testinstitut och certifieringsorgan enligt EHP 003.

Ventiler för andra tillämpningar i industrin kan också provas på liknande sätt utifrån önskemål.

Certifiering av ventiler

En provad och certifierad ventil bevisar kvalitet och att ventilen klarar att hålla hög prestanda under lång tid. Certifiering sker enligt den europeiska branschstandarden EHP 003 vilken baseras på provning enligt den europeiska standarden EN 488:2015. En certifierad ventil är därför attraktiv på hela den europeiska marknaden.

Provningsmetoden EN 488:2015 är avsedd för sträckgränsventiler som kan bli utsatta för höga axiella expansionskrafter från anslutande fjärrvärmesystem. Ventilen manövreras under belastning varvid öppnings- och stängningsmoment samt tätheten efter genomförd provning kontrolleras. Provningen kompletteras genom löpande kontroller hos tillverkaren, vilket säkerställer att de ventiler som produceras håller lika god kvalitet som de exemplar som provats. Ett EHP 003-certifikat är giltigt i 6 år.

Provningsutrustningen
Tryck

I provriggen kan vi trycksätta hela systemet upp till 24 bar. För tryckprovning av bara ventilen kan vi använda annan utrustning och komma upp till 40 bar.

Momentmätning

Vi mäter moment på ventilen upp till 15 000 Nm.

Mekanisk belastning

Utrustningen klarar att lägga på upp till 2 000 ton axiellt tryck, och upp till 1 000 ton i drag. Det finns också möjligheter att prova böjmoment.

Dimensioner

Ventiler upp till en storlek av DN 800 kan provas, vilket innebär att ventiler upp till storlek DN 1 600 kan certifieras enligt EHP 003.

Täthetsprovning

Vi utför täthetsprovning enligt EN 12266-1, från Rate A (ingen mätbar otäthet) till Rate G (2,0 mm3/s x DN).

 

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Per Landström

Tel: 010-516 52 35

Göran Malmqvist

Tel: 010-516 51 19

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.