Digitala lagringsmedier

Användningen av digitala lagringsmedier, t.ex. CD-R, ses av många som lösningen på alla problem med lagring av information. En skiva rymmer massvis av data och skivtillverkarna anger att de håller mycket länge, hundra år eller mer.

Det man glömmer bort är beroendet av mjuk- och hårdvara för att göra informationen åtkomlig. Dessa aspekter behandlas i SP-rapport 1999:26 Lagra information på CD-R för framtiden.

Rapporten tar upp följande ämnen:
 • Beständighet
 • Den optiska skivan
 • Färgämnet 
 • Inspelning på CD-R
 • Kopiering, konvertering och emulering 
 • Lasern 
 • Läsning 
 • Resultat från undersökningar av CD-R 
 • Skivtyper
 • Standarder 
 • Uppskattningar av livslängd 
 • Utvärdering av kvalitet enligt de färgade böckerna 
 • Vad kan gå snett? 
 • Vilken digital lagringsteknik är bäst? 
Magnetiska lagringsmedier

SP har tidigare undersökt beständigheten hos ljud- och videoband och magnetband för datalagring i ett antal forskningsprojekt. I samband med dessa har vi skaffat oss kunskaper som kommer till nytta bl.a. vid val av klimat i arkiv för magnetiska material.

För närvarande finns inte några kravspecifikationer från Riksarkivet som avser beständigheten hos dessa material. Certifiering kan därför inte utföras.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.