Engångsprodukter

Engångsprodukter.Engångsprodukter är avsedda att användas en gång under en medicinsk procedur, eller av en patient under en kort period.

Exempel på engångsprodukter är:

 • bandage
 • katetrar
 • kondomer
 • lakan
 • elektroder
 • infusionsset
 • nålar
 • kirurgiska instrument
 • sårvårdsprodukter
 • inkontinensprodukter
 • urin- och avföringsstoppande hjälpmedel.

Engångsprodukter används till en mängd olika applikationer och kraven för marknadsintroduktion varierar kraftigt. SP har kompetens inom hela innovationskedjan och erbjuder bland annat följande tjänster:

 • Studier av produkters och förpackningars hållbarhet och motståndskraft.
 • Funktionsprovning mot produktstandarder.
 • Mekaniska hållfasthetstester av produkter.
 • Sensorisk provning av produkter där lukt från nya och använda produkter bedöms.
 • Biokompatibilitetsutvärdering.
 • Renhetstester.
 • Material- och ytanalyser.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Benny Lyvén

Tel: 010-516 52 68

Jukka Lausmaa

Tel: 010-516 52 96

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.