Ritmaterial

Vi erbjuder tester av dokument framställda med olika ritmaterial

Ritmaterial innefattar ritfilm på polyesterbas, tusch, kopiatorer och plottrar som används vid framställning av ritningar. Viktiga egenskaper är

  • att ritfilmens hållfasthet inte försämras med åren
  • att vidhäftningen mellan ritfilmens bas och ritskikt är god 
  • att skriften sitter fast på ritfilmen
  • att skriften är beständig mot ljus och vatten
  • att lager av ritningar inte häftar fast i varandra och att skriften inte förs över till nästa ritning

Beständigheten hos dokument framställda med sådana material provas enligt Riksarkivets föreskrifter. Material och utrustningar kan certifieras enligt Riksarkivets föreskrifter, se länk till höger "Certifiering av skrivmateriel". SP är det enda ackrediterade certifieringsorganet.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.