Trä- och träbaserade produkters beständighet mot nedbrytning

Provningar i laboratorium och fält utnyttjas för att studera olika trä- och träbaserade produkters beständighet mot nedbrytning, i första hand genom mikroorganismer, varierade fuktbetingelser och UV-exponering och kombinationer däremellan. Provningar utförs enligt ackrediterade metoder.
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.