Kalibrering av tryckvågar

Tryckvågar är den mest stabila och linjära utrustningen som finns för att mäta tryck. Dessa används mycket för t.ex egenkontroller och kalibrering av egen utrustning. Kalibrering av tryckvåg kräver ett laboratorium med högsta noggrannhet.

En tryckvåg utgår direkt från definitionen av tryck (tryck = kraft / area). Detta görs genom att en kolv med känd area belastas med vikter som genererar kraften.

Hög repeterbarhet och stabilitet

Fördelen med tryckvågen är att dessa är mycket noggranna och med rätt handhavande kan man få hög repeterbarhet i mätningarna. Ytterligare fördel är stabiliteten, som gör att man kan ha långa kalibreringsintervall på tryckvågen och inte behöver kalibrera externt lika ofta.

Vi kalibrerar tryckvågar i följande område:
  • Med gas som medium, från 3,5 kPa (35 mbar) upp till 40 MPa (400 bar)
  • Med olja som tryckmedium, från 500 kPa (5 bar) upp till 500 MPa (5000 bar)
Beroende på hur de används olika metoder att kalibrera en tryckvåg:
  • Metod A är den vanligaste och innebär att trycket mäts upp då man lagt på utvalda vikter. Detta görs för olika trycknivåer (vanligen 5 stycken).
  • Metod B är den noggrannaste metoden där man istället får redovisat kolvens area och vikternas massa. Utifrån detta och genom att känna lokalt g kan sedan trycket för varje given kombination av vikter beräknas. (Metod B)

Vikter

Att kontrollerna dina vikter är av stor betydelse för att era vågar skall väga rätt. Vi hjälper dig att kalibrera och verifieria dina vikter. Läs mer...

Dynamiska tryckmätningar

Dynamiska tryckmätningar ställer höga krav vid mätning. Vi hjälper er med mätningar och mätsystem.Läs mer...

RISE är riksmätplats för mätstorheterna i Sverige

Med de nationella referensnormalerna som utgångspunkt är vår uppgift att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och till samhället i övrigt.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.